09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ № 2

ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ № 9 И № 10

vopros

Vote-1-Ru
© Kama

Новости и события

1 2 3 154

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПВСЧПСВ
  1
 • 09:00 -10:00
  01-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 11:00 -13:00
  01-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Camera de Comerţ şi Industrie
  filiala Bălţi — şedinţă cu preşedinţii
  de raioane din nordul RM privind
  organizarea Forumului Investiţional
  Internaţional pe data de 07 iunie 2017

  Сodiţă Galina
  Directorul CCI filiala Bălţi

  Bir.334

2
 • 11:00 -12:00
  02-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Seminar organizat de
  Agenţia pentru protecţia
  consumatorilor mun.Bălţi

  L.Babii

  Bir.334

3
 • 10:30 -12:00
  03-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa privind examinarea
  cazului dnei Smirnov Tatiana.

  I.Serdiuc

  Bir.334

 • 11:00 -12:00
  03-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Reparaţia capitală a părţii
  carosabile a str.Păcii
  (de la str.Puşkin
  pînă la str.31 August) mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

45
6
 • 14:00 -19:00
  06-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115, 116

7
 • 10:00 -11:00
  07-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Produse alimentare (legume,
  fructe, ouă) pentru perioada
  aprilie-iunie 2017 conform
  necesităţilor DÎTS a Primăriei
  mun.Bălţi

  L.Ceremuş

  Bir.311

8910
 • 10:00 -11:00
  10-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Reparaţia capitală a blocului
  nr.2 în LT „Lucian Blaga”
  conform necesităţilor DÎTS
  a Primăriei mun.Bălţi

  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 10:00 -11:00
  10-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Reparaţia capitală complexă
  a cantinei LT „Vasile Alecsandri”
  conform necesităţilor DÎTS
  a Primăriei mun.Bălţi

  L.Ceremuş

  Bir.311

1112
13
 • 11:00 -13:00
  13-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa comisiei
  financiar — economice

  L.Babii

  Bir.334

 • 14:00 -19:00
  13-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet

  Bir.115, 116

14
 • 14:00 -16:00
  14-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Dezbateri publice pe marginea
  proiectului deciziei CMB
  „Cu privire la aprobarea
  Regulamentului privind conferirea
  titlului „Cetăţean de onoare
  a mun.Bălţi”.

  L. Dovghani

  Bir.334

15
 • 09:00 -10:00
  15-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 10:00 -12:00
  15-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa Comisiei administrative
  pe lîngă Primăria mun.Bălţi

  I.Şeremet

  Bir.115

 • 13:00 -14:00
  15-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Ședința grupului de lucru
  privind examinarea proiectului
  de decizie «Cu privire la aprobarea
  Convenției colective la nivel
  teritorial pentru anii 2017-2019
  pe mun. Bălți»

  I. Șeremet

  bir.334

 • 14:00 -15:00
  15-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Ședința Comisiei pentru asigurarea
  siguranţei traficului rutier
  şi controlul asupra activităţii
  transportului public
  pe teritoriul municipiului

  I. Șeremet

  bir. 311

16
 • 09:00 -10:00
  16-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa grupului de lucru cu privire
  la examinarea şi analiza recomandărilor
  şi propunerilor la proiectul deciziei
  „Cu privire la aprobarea Regulamentului
  privind acordarea premiului anual
  persoanelor care deţin funcţii
  de demnitate publică şi
  funcţionarilor publici din
  cadrul Primăriei mun.Bălţi”,
  în redacţie nouă

  L.Babii

  Bir.334

 • 10:00 -11:00
  16-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor
  de joacă pentru copii conform necesităţilor
  Primăriei mun.Bălţi

  L.Ceremuş

  Bir.311

17
 • 11:00 -12:00
  17-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa de lucru privind
  organizarea Forumului
  Investiţional Internaţional

  A.Edu

  Bir.334

 • 14:00 -17:00
  17-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Masa rotundă, unde se vor
  discuta problemele copiilor,
  care se află în situaţii
  de conflict cu Legile RM
  şi a celor sub vîrsta
  răspunderii penale

  L.Sava
  I.Ciobanu

  Bir.311

 • 14:00 -16:00
  17-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Masă rotundă privind
  evaluarea procesului
  de implementare a Planului
  strategic local de acţiuni
  anticorupţie şi de integritate

  I.Serdiuc
  T.Puga

  Bir.334

 • 15:30 -17:00
  17-03-2017
  BMB E.Coșeriu sala de lectură str. Dostoevski,32, Bălți, Молдова

  BMB E.Coșeriu sala de lectură str. Dostoevski,32, Bălți, Молдова

  Serata literatură
  «Șevcenko în cultura
  ucraineană»

  BMB E.Coșeriu
  sala de lectură
  str. Dostoevski,32

18
 • 12:00 -14:00
  18-03-2017
  Strada Pușkin 29, Bălți 3100, Молдова

  Strada Pușkin 29, Bălți 3100, Молдова

  Întîlnire cu poeții
  ucraineni din Chișinău

  Casa Ucraineană
  str. Pușkin,29

19
20
 • 10:00 -11:00
  20-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu şefii de direcţii,
  servicii şi secţii, care fac
  parte din blocul economico-financiar.

  L.Babii

  Bir.328

 • 10:00 -11:00
  20-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Schimbarea geamurilor în LT
  „M.Lomonosov” conform necesităţilor
  DÎTS a Primăriei mun.Bălţi

  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 14:00 -19:00
  20-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet

  Bir.115, 116

21
 • 09:00 -10:00
  21-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Containere pentru deşeuri
  menajere solide conform
  necesităţilor Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 10:30 -12:00
  21-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audiența cetățenilor mun. Bălți
  de către dl Ion Parea,
  viceministrul al agriculturii
  şi industriei alimentare

  I. Serdiuc

  bir. 115

 • 11:00 -12:00
  21-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Inaugurarea Oficiului Teritorial
  Nord al Consiliului Concurenţei

  I.Şeremet

  Bir.101

 • 15:00 -16:00
  21-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Vehicule pentru colectarea
  deşeurilor menajere solide
  conform necesităţilor Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

2223
 • 10:00 -12:00
  23-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa Consiliului Urbanistic

  I.Şeremet
  V.Coada

  bir.101

  informaţii vedeţ aici

24
 • 09:00 -10:00
  24-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Ședința Consiliului Administrativ
  al Fondului Municipal de Susţinere
  Socială a Populaţiei Bălţi

  L. Sava
  L. Movilă

  bir.311

2526
27
 • 10:00 -11:00
  27-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu şefii de direcţii,
  servicii şi secţii, care fac
  parte din blocul economico-financiar

  L.Babii

  Bir.328

 • 10:00 -11:00
  27-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa comisiei pentru
  distribuirea mijloacelor financiare
  din Fondul de Rezervă al Primăriei

  Bir.334

 • 10:00 -11:00
  27-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Reparaţia capitală a părţii
  carosabile a str.Păcii (de la
  str.Puşkin pînă la str.31 August)

  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 14:00 -19:00
  27-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audienţa cetăţenilor de către
  conducerea Primăriei mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Sava
  I.Şeremet
  I.Serdiuc

  Bir.115, 116

28
 • 10:00 -11:00
  28-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Servicii privind determinarea
  hotarelor suprafeţelor terenurilor
  ocupate de case de locuit cu multe
  etaje; servicii privind stabilirea
  hotarelor terenurilor ce se referă
  la domeniul public al mun.Bălţi

  L.Babii
  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 13:00 -15:00
  28-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Ședința comisiei pentru
  protecţia copilului aflat
  în dificultate

  L. Sava
  I. Serdiuc

  bir.115

29
 • 09:00 -10:00
  29-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa cu directorii întreprinderilor
  municipale şi complexului energetic

  I.Şeremet

  Bir.311

 • 10:00 -12:00
  29-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Şedinţa Comisiei administrative
  pe lîngă Primăria mun.Bălţi

  I.Şeremet

  Bir.115

30
 • 10:00 -14:00
  30-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  III ședința ordinară
  a Consiliului municipal Bălţi

  bir. 101

  Detalii vedeţi aici

 • 10:00 -11:00
  30-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Achiziţionarea produselor alimentare
  pentru instituţiile preşcolare pe
  perioada aprilie-iunie 2017 conform
  necesităţilor DÎTS a Primăriei
  (33 de grădiniţe şi şcoala auxiliară internat)

  L.Ceremuş

  Bir.311

 • 10:00 -12:00
  30-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Audierea cetăţenilor de către
  reprezentanţii secţiei consulare
  a Ambasadei Federaţiei Ruse în RM

  Bir.115

 • 10:00 -13:30
  30-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Rezultatele monitorizării alegerilor
  Preşedintelui RM din 30.10.2016 în
  regiunea Nord-Est. Prezentarea iniţiativei
  „Promo-LEX” de monitorizare a activităţii
  autorităţilor publice locale
  de nivelul II pe parcursul
  anilor 2017-2019

  Ion Ciobanu, AO „Promo-LEX”

  Bir.334

31
 • 10:00 -12:00
  31-03-2017
  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  Primaria mun. Balti, str. Independenței, 1, mun. Bălți, Moldova

  ședința Comisiei
  financiar-economice

  L.Babii

  bir. 334